Skip to main content

Kierownik Centrum Wsparcia Jakości ds. Szkoleń i Wdrożeń

Primary Location WARSZAWA, Polska Job ID R23040855

Sprawdź swoją kolejną możliwość w organizacji z listy Fortune Global 500. Wyobraź sobie innowacyjne możliwości, poznaj naszą satysfakcjonującą kulturę i pracuj z utalentowanymi zespołami, które pomagają Ci stawać się lepszą wersją siebie każdego dnia. Wiemy, czego potrzeba, aby wprowadzić UPS w przyszłość – ludzi z wyjątkowym połączeniem umiejętności i pasji. Jeśli masz odpowiednie cechy i motywację, aby kierować sobą lub zespołami, istnieją stanowiska, dzięki którym rozwiniesz swoje umiejętności i wzniesiesz się na wyższy poziom.

Opis stanowiska:

Kierownik Centrum Wsparcia Jakości ds. Szkoleń i Wdrażania będzie odpowiedzialny za kierowanie i nadzorowanie wszystkich aspektów procesu szkoleniowego w całej naszej organizacji. Zarządza i wspiera rozwój personelu Działu Jakości, zapewniając odpowiednie zasoby z odpowiednią wiedzą specjalistyczną, aby wesprzeć inicjatywy jakości organizacji. Będziesz wspierał/a terenowe działania ds. jakości z różnych krajów w zarządzaniu ich szkoleniami, mając na celu podniesienie standardów jakości i poprawę ogólnej wydajności. Będziesz odgrywał/a kluczową rolę w zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami i najlepszymi praktykami branżowymi, jednocześnie prowadząc inicjatywy ciągłego doskonalenia w celu ulepszenia naszych procesów szkoleniowych w zakresie jakości, w tym tworzenia i doskonalenia procesu adaptacji dla nowych pracowników UPS Healthcare we wszystkich działach organizacji. Pracownik na tym stanowisku będzie identyfikował krytyczne luki (umiejętności) w obecnym programie szkoleniowym, opracowywał materiały szkoleniowe i szkoli pracowników. Ta osoba będzie zapewniał/a wsparcie i możliwości rozwoju dla Specjalistów ds. Szkoleń QA w QSC i będzie wspierał/a w realizacji projektów i inicjatyw zgodnie ze strategią szkoleń organizacyjnych. Kierownik analizuje raporty/sprawozdania ze szkoleń, identyfikuje ryzyko związane z programem szkoleniowym i komunikuje proponowane plany działania Kierownictwu ds. Jakości. Ponadto ta rola utrzymuje program szkoleniowy zgodny z systemem zarządzania jakością w opiece zdrowotnej UPS oraz wymaganiami globalnych organów regulacyjnych (np. cGMP, GDP, GCP) oraz wymaganiami ISO 9001/ISO 13485.

Obowiązki:

 • Monitorowanie i udzielanie wskazówek zespołowi dotyczącym zgodności z wymaganiami regulacyjnymi UPS Healthcare w danym miejscu/kraju (np. GMP, GDP, cGMP) dla wewnętrznych działów.
 • Wykonywanie procesu adaptacji, tworzenie skutecznego planu szkoleniowego i ocena skuteczności programu
 • Tworzenie i zarządzanie opracowaniem nowych materiałów szkoleniowych i narzędzi adaptacji.
 • Przegląd treści programów szkoleniowych w celu zapewnienia, że materiały szkoleniowe spełniają wymagania.
 • Konsultacje z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami podczas projektów szkoleniowych w celu poprawy ogólnego planu szkolenia i zapewnienia identyfikacji odpowiednich i skutecznych planów szkoleniowych.
 • Zarządzanie skutecznością pilotażu szkoleniowego i ocena wykonalności materiałów szkoleniowych
 • Wykorzystanie narzędzi oceny w celu zbierania danych z elektronicznego systemu zarządzania jakością.
 • Projektowanie standaryzowanych raportów w celu zapewnienia, że kluczowe wskaźniki wydajności szkoleniowej są mierzalne, oceniane i komunikowane Kierownictwu ds. Jakości.

Wymagania:

 • Wykształcenie: Licencjat/Magister
 • Minimum 3 lata doświadczenia w branży ochrony zdrowia na stanowisku kierowniczym
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacji w języku angielskim (w mowie i piśmie)
 • Silne umiejętności zarządzania ludźmi i skoncentrowanie na osiąganiu celów
 • Umiejętność budowania dobrych relacji w międzynarodowym środowisku pracy
 • Znajomość wytycznych GMP/GDP i ISO 13485 jest mile widziana
 • Dobra znajomość elektronicznego systemu zarządzania jakością jest zaletą
 • Doświadczenie w tworzeniu materiałów szkoleniowych i udzielaniu szkoleń w środowisku silnie regulowanym.
 • Dostępność do pracy w biurze w pełnym wymiarze czasu (Warszawa) - praca 100% stacjonarna.


Typ pracownika etatowego:

Stały


UPS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić miejsce pracy wolne od dyskryminacji, nękania i działań odwetowych.